HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP

HSN & FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU

VIDEO 

 PHAN LONG

ĐẶNG ĐƯỢC 

LÂM HOÀNG 

LOVE SONGS 

 

TRUNG KHANH

TUYẾT HOA

 

VIDEO TRUNG KHANH

 


Video

GỬI NGUỜI TRONG MƠ 10Ca sĩ Thụy Long


Video

NGH̀N HOA TUYẾT BAY

Ca sĩ Quang Minh


Video

CHIM SÁO MỒ CÔI

Ca sĩ Mai Hậu


Video

SÔNG DÀI CÁ LỘI BIỆT TĂM

Ca sĩ Mai Hậu


Video

NHẮN GIÓ MUÔN LỜI THƠ

 

NHẮN GIÓ MUÔN LỜI THƠ
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt - Video Trung Khanh

Ca sĩ Phi Nguyễn


VIDEO

T̀M NHAU QUA HUƠNG ĐỒNG CỎ NỘI

 
 
Thơ Trần Kiêu Bạc - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt - Video Trung Khanh

Ca sĩ Mai Hậu


Video

SUƠNG KHÓI PHÔI PHAI

 

Thơ Hàn Hương Thảo - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt - Video Trung Khanh

Ca sĩ Xuân Phú 


Video

CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG
Ca sĩ Đăng Tuấn

 

Thơ Yên Sơn - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Nam Thụy
Audio Nam Thụy - Video Trung Khanh
Ca sĩ Đăng Tuấn


VIDEO

SAO EM KHÔNG NÓI TIẾNG YÊU TÔI

 

Thơ Nguyễn Kiều Phong - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt - Video Trung Khanh

Ca sĩ Phi Nguyễn


Video

BÊN BỜ THÁI B̀NH
Ca sĩ Quang Minh

  

BÊN BỜ THÁI B̀NH

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt - Video Trung Khanh

Ca sĩ Xuân Phú  -  Ca sĩ Quang Minh  -  Ca sĩ Đăng Tuấn  -  Ca sĩ Thụy Long


Video

SẦU TUƠNG TƯ

 

Thơ Diễm Nghi - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Video Trung Khanh
Audio Ca sĩ Đăng Tuấn


Video

THUYỀN ĐÊM CHƠI VƠI

Ca sĩ Quang Minh

REPLY


TRẢ ÁO ANH ĐÂY

Thơ Linh Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Trung Khanh
Nguời mẫu : Ngọc Mai & Phúc Bảo

Ca sĩ BÍCH TUYỀN & ĐĂNG TUẤN

Mời xem Video

Audio

REPLY


MỘT LẦN BÊN EM

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Trung Khanh

Ca sĩ QUANG MINH

Mời xem Video

REPLY


AI C̉N T̀M AI

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Trung Khanh

Ca sĩ QUANG MINH

Mời xem Video

REPLY


T̀M MĂI BÓNG THỜI GIAN

Thơ Chu Hà
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Trung Khanh

Ca sĩ QUỲNH LAN

Mời xem Video

REPLY


VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Quang Đạt
Guitar Vĩnh Tâm
Audio Quang Đạt
Video Trung Khanh

Ca sĩ MỸ DUNG

Mời xem Video

REPLY


ĐÊM XEM HOA QUỲNH NỞ

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Trung Khanh

Ca sĩ QUỲNH LAN

Mời xem Video

REPLY


VÍ DẦU T̀NH BẬU TRÁI DUYÊN

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Trung Khanh

Ca sĩ MAI HẬU

Mời xem Video

REPLY


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen