HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong Viet 

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP

HSN & FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU

VIDEO 

 PHAN LONG

ĐẶNG ĐƯỢC 

LÂM HOÀNG 

LOVE SONGS 

 

PHAN CÁT LINH

TRUNG KHANH

 

oOo

VIDEO PHAN CÁT LINH

CHÚA GIÁNG SINH
DẤU MÊ SI
Ô HAY THU VỀ MUỘN
ĐUỜNG NHÂN GIAN BỤI ĐỎ PHỦ MỜ
NHỮNG CHUYẾN TÀU ĐI
ANH HỨA
BOLSA CHIỀU MƯA
HẠT BỤI TRÊN MÔI ANH
HẠT BỤI TRÊN PHÍM ĐÀN
H̀NH HÀI KIA ...
VẾT HỜN LOANG NHƯ SÓNG
CUNG ĐÀN VÔ NGÔN
NGUỜI YÊU ƠI
EM NHỚ NGUỜI
ANH RỒI CŨNG MUỘN MÀNG
TỨ NGÔN NỤ T̀NH
ĐÓN EM VỀ
MAI MỐT EM VỀ
BUỚC EM ĐI
MỘ KHÚC PHỐ BOLSA


CHÚA GIÁNG SINH

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên
Video Phan Cát Linh

Ca sĩ Đăng Tuấn

Mời xem Video

Nhạc bản

REPLY


NHỮNG CHUYẾN TÀU ĐI

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh

Ca sĩ Quỳnh Lan

Mời xem Video

Nhạc bản

REPLY


DẤU MÊ SI

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Video Phan Cát Linh

Ca sĩ Quang Minh : Mời xem Video

Ca sĩ Đăng Tuấn : Mời nghe Audio

Nhạc bản

REPLY


Ô HAY THU VỀ MUỘN

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh

Ca sĩ Hạnh Nguyên : Mời xem video

Ca sĩ Đăng Tuấn : Mời xem video

Audio & Nhạc bản

REPLY


ĐUỜNG NHÂN GIAN BỤI ĐỎ PHỦ MỜ

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Video Phan Cát Linh

Ca sĩ Đăng Tuấn

Mời xem Video

Nhạc bản

REPLY


HẠT BỤI TRÊN MÔI ANH

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quang Minh

Mời xem video

REPLY


HẠT BỤI TRÊN PHÍM ĐÀN

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Phi Nguyễn

Mời xem video

REPLY


H̀NH HÀI KIA AI NÓI TIẾNG CHIA L̀A

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quang Minh

Mời xem video

REPLY


VẾT HỜN LOANG NHƯ SÓNG

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quang Minh

Mời xem video


NGUỜI YÊU ƠI ...

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quỳnh Lan

Mời xem video

REPLY


EM NHỚ NGUỜI

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quỳnh Lan

Mời xem video

REPLY


CUNG ĐÀN VÔ NGÔN

Nhạc Hoàng Thuợng Dung
Lời Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quang Minh

Mời xem video


ANH, RỒI CŨNG MUỘN MÀNG

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quỳnh Lan

Mời xem video

REPLY


TỨ NGÔN NỤ T̀NH

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quỳnh Lan

Mời xem video


ĐÓN EM VỀ

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quang Minh

Mời xem video


MAI MỐT EM VỀ

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quang Minh

Mời xem Video

Nhạc bản

REPLY


BƯỚC EM ĐI

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Quang Đạt
Ca sĩ Quang Minh
Thực hiện Video Phan Cát Linh

Mời xem Video

REPLY

oOo


HÀ NỘI NIỀM THUƠNG NHỚ

Sáng tác Hoàng My
Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Đăng Tuấn

Mời xem video

 


XUÂN MƠ

Thơ Linh Đắc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quuỳnh Lan

Mời xem Video

Nhạc bản

REPLY


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 01

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Quỳnh Lan
Thực hiện Video Phan Cát Linh

Mời xem WMV

REPLY

oOo


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 02

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Mỹ Dung
Thực hiện Video Phan Cát Linh

Mời xem WMV

REPLY

oOo


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 03

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Quỳnh Lan
Thực hiện Video Phan Cát Linh

Mời xem WMV

REPLY

oOo


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 04

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Mai Hậu
Thực hiện Video Phan Cát Linh

Mời xem WMV

REPLY

oOo


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 05

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Quỳnh Lan
Thực hiện Video Phan Cát Linh

Mời xem WMV

REPLY

oOo


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 06

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Mai Hậu
Thực hiện Video Phan Cát Linh

Mời xem WMV

REPLY

oOo


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 07

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Quang Minh
Thực hiện Video Phan Cát Linh

Mời xem WMV

REPLY

oOo


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 08

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quang Minh

Mời xem Video

Nhạc bản


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 09

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Quang Minh

Mời xem Video

Nhạc bản


MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 10

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt
Video Phan Cát Linh
Ca sĩ Mai Hậu

Mời xem Video

Nhạc bản


HSN and FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU
AUDIO
THI NHẠC GIAO DUYÊN
NHỮNG BÀI HÁT HAY
DIỄN ĐÀN

 @Copyrights by HanSiNguyen