HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP

HSN & FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU

VIDEO 

 PHAN LONG

ĐẶNG ĐƯỢC 

LÂM HOÀNG 

LOVE SONGS 

 

TRUNG KHANH

TUYẾT HOA

 


oOo

VIDEO LOVE SONGS


LOVE SONGS

oOo


MORE THAN I CAN SAY

oOo

PRETTY WOMAN

oOo


HE AIN'T HEAVY, HE'S MY BROTHER

VIDEO


CHẲNG PHẢI LÀ GÁNH NẶNG CHI ĐÂU, ANH TÔI ĐẤY

 

Con đường dài đằng dặc với muôn ngàn ngă rẽ quanh co

dẫn đưa ta về với Chúa, người duy nhất biết nơi ấy ở đâu

Nhưng lúc nào tôi cũng đủ kiên cường để gánh vác anh tôi

Chẳng phải là gánh nặng chi đâu, anh ấy là anh của tôi đấy

Và cứ thế chúng tôi tiếp tục đi

Sự quan tâm của tôi chính là khoản trợ cấp duy nhất mà anh ấy có

Chẳng có gánh nặng phải mang nào ở đây cả !

Chúng tôi sẽ cùng về với Chúa

V́ tôi biết, anh ấy sẽ không đè nặng lên tôi

Chẳng phải là gánh nặng chi đâu, anh tôi đấy !

Nếu tôi có cảm thấy đôi chút nặng nề ǵ đó

hoặc cảm thấy nặng trĩu buồn phiền

th́ đó chỉ v́ những người quanh tôi không biết thương yêu lẫn nhau mà thôi

Thật là một con đường dài đăng đẳng, trên đó, không thể quay lại

Trên đường về với Chúa, tại sao ta không biết chia sẻ cho nhau ?

Và khi ấy, cái gánh sẽ không c̣n đè nặng lên ta nữa

Chẳng phải là gánh nặng chi đâu, anh tôi đấy !

oOo

Anh ấy là anh của tôi đấy, chẳng phải là gánh nặng chi đâu !.....


Hàn Sĩ Nguyên
(dịch thoát ư) 

oOo

BEAUTIFUL SUNDAY

VIDEO

oOo

500 MILES AWAY FROM HOME

VIDEO

oOo

TENNESSEE WALTZ

VIDEO

I was dancing with my darling 

to the Tennessee Waltz

when an old friend I happened to see

I introduced her to my loved one

And while they were dancing

My friend stole my sweetheart from me

I remember the night

and the Tennessee Waltz

Now I know just how much I have lost

Yes I lost my little darling

the night they were playing

the beautiful Tennessee Waltz

........................

I was dancing with my darling 

to the Tennessee Waltz

when an old friend I happened to see

I introduced her to my loved one

And while they were dancing

My friend stole my sweetheart from me

I remember the night

and the Tennessee Waltz

Now I know just how much I have lost

Yes I lost my little darling

the night they were playing

the beautiful Tennessee Waltz

 

oOo

 

END OF THE WORLD

VIDEO

oOo

PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER

VIDEO

oOo

HOUSE OF RISING SUN

VIDEO

 

There is a house in New Orleans 

They call the rising sun

And it's been the ruin

of many a poor boy

And God ! I know I'm one !

My baby was a tailor

She sewed my new blue jeans

My father was a gambling man

down in New Orleans

Now the only name he giving

is a suitcase and a trunk !

And the time he can be satisfied

is when he's on a drunk

............................

Oh mothers tell their children

not to do what I have done

Spend the life in sin and misery

in the house of rising sun

All I got one foot on the platform

the other foot on the train

I'm going back to New Orleans

to wear that ball and chain

There is a house in New Orleans

They call the rising sun

And it's been the ruin

of many a poor boy

And God ! I know I'm one !

oOo

YOU ARE MY SUNSHINE

VIDEO

oOo


HSN and FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU
AUDIO
THI NHẠC GIAO DUYÊN
NHỮNG BÀI HÁT HAY
DIỄN ĐÀN@Copyrights by HanSiNguyen