HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP

HSN & FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU

VIDEO 

 PHAN LONG

ĐẶNG ĐƯỢC 

LÂM HOÀNG 

LOVE SONGS 

 

TRUNG KHANH

TUYẾT HOA

 


oOo

VIDEO ĐẶNG ĐUỢC


Nhạc xuân ĐẶNG ĐUỢC

ĐÓA HẢI ĐUỜNG CHIỀU XUÂN

Ca sĩ Hà My

oOo

THẦM LẶNG MỘT MÙA XUÂN

Ca sĩ Hồ Việt Cuờng

oOo

SÀI G̉N XUÂN

Ca sĩ MINH QUỐC

 


SÁNG TÁC MỚI

VIỆT NAM QUÊ HUƠNG C̉N ĐÓ

Thơ Mặc Giang
Nhạc Đặng Đuợc
Hoà âm Trí Thiên
Ca sĩ Thu Vân

oOo

NÓI VỚI MỐI T̀NH ĐẦU

Thơ Trần Kim Anh
Nhạc Đặng Được
Hoà âm Duy Thanh
Ca sĩ Ngọc Giao

REPLY

oOo


BÀI HÁT TẶNG THẦY

Nhạc Đặng Đuợc
Ca sĩ Thanh Thúy

Mời xem Video

REPLY

oOo

KHÚC T̀NH XUÂN

Nhạc Đặng Được
Ca sĩ Nguyên Vũ

Mời xem Video

REPLY

oOo@Copyrights by HanSiNguyen