HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong Viet 

VÀI NÉT ĐẶC TRƯNG

Website này, như tên gọi của nó : "KHUNG TRỜI THƠ NHẠC HSN and FRIENDS", là trang web của HSN và của CÁC BẠN.
Khái niệm CÁC BẠN này bao gồm :

-Các thân bằng, quư hữu đă từng quen biết lâu nay.
-Và cả các bạn CHƯA TỪNG quen biết, hoặc mới SƠ GIAO nữa

Nếu bạn là BẠN của trang web này, th́ trang web này cũng chính là trang web của bạn vậy ! XIN MỜI các bạn hăy gửi bài lên đây.

THƠ của các bạn sẽ được đăng và phổ nhạc nếu thích hợp.
Nhạc của bạn, dẫu chỉ có mỗi một ḍng giai điệu (Melody), sẽ được xử lư thành file MIDI cao cấp, phụ soạn hoà âm, và ... mời người hát (nếu cần) nữa.

Một tính chất khác của website này là nó sử dụng "GIAO DIỆN TƯƠNG TÁC TRỄ", với một số đặc trưng như sau :

-Người dùng (User) không cần đăng kư (register) hay đăng nhập (log-in) ǵ hết, vẫn có thể gửi bài được và vẫn là thành viên (member) như thường. Khi bạn có bài đăng, bạn đương nhiên sẽ là member. Và chỉ cần dùng cac nút : ĐĂNG BÀI, REPLY, UPLOAD, Ư KIẾN, là bài có thể gửi đi được dễ dàng.

-Cũng nhờ các nút ấy, người dùng có thể TƯƠNG TÁC với các thành viên khác (xướng họa, đối đáp, liên ngâm, hỏi đáp, b́nh luận v.v...)  

-Nhưng tất cả những tương tác này đều là "TƯƠNG TÁC TRỄ" nghĩa là, sau khi post, bài sẽ không xuất hiện tự động, mà phải chờ các ADMINS xem qua trước, nếu không có vi phạm về chính trị, tôn giáo, đạo đức, thuần phong mỹ tục ... ; và không gây ra hiềm khích, xung đột th́ bài mới được đăng, v́ website này là một website thuần túy về VĂN HÓA VĂN NGHỆ lấy CẦM KỲ THI HỌA làm đầu. Mong các bạn thông cảm

Về FONT chữ, website này sử dụng font Unicode tiếng Việt mặc định Western European (ISO)

-Để xem, chỉ cần nhấn nút VIEW trên thanh toolbar của tŕnh duyệt (browser), chọn ENCODING, rồi chọn tiếp WESTERN EUROPEAN (ISO) là tiếng Việt sẽ hiển thị đúng.

-Để gơ được văn bản bằng font Unicode này, các bạn cần có bộ gơ VIETKEY 2000, hoặc bộ gơ UNIKEY
Download Vietkey
http://www.vietkey.com
Download Unikey
http://unikey.sourceforge.net/bdownload.php

-Để nghe được nhạc, bạn cần có RealPlayer
Download RealPlayer10GOLD
 
http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/downloads/RealPlayer10GOLD.exe

-Để chơi được các bài KARAOKE (file .kar), bạn cần có VAN BASCO
Download VanBasco
http://www.vanbasco.com/download.html?product=1

Chúc các bạn t́m thấy niềm vui nhỏ nơi đây

HÀN SĨ NGUYÊN & FRIENDS

Trở lại TRANG CHỦ

 @Copyrights by HanSiNguyen