HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong Viet CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

TRUYỆN THƠ

oOo


==============================
XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA
TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA
==============================

TRUYỆN THƠ

THỪA TUỚNG

ỨNG HẦU PHẠM THƯ 

HÀN SĨ NGUYÊN

2002

Gió đưa cánh hạc xa rồi
Đăm đăm dơi mắt đỉnh trời trông theo


AUDIO FILES - ĐỌC THƠ

Phần Giới Thiệu

1-Lời Nói Đầu - Tự Ngôn2-Giới thiệu nhân vật Phạm Thư trong cổ sử Trung Quốc3-Phạm Thư qua ng̣i bút HSN (Bài của nhà văn Vũ Hạnh)


NỘI DUNG

 

TTUHPT 01

 

 

TTUHPT 02

 

 

TTUHPT 03

 

 

 

 

 

 

 

 

TTUHPT 04

 

 

TTUHPT 05

 

TTUHPT 06

 

TTUHPT 07

 

 

TTUHPT 08

`

TTUHPT 09

 

TTUHPT 10

 

TTUHPT 11

 

 

TTUHPT 12

 

TTUHPT 13

 

 

TTUHPT 14

 

 

TTUHPT 15

 

 

TTUHPT 16

 

 

TTUHPT 17

 

 

TTUHPT 18

 

TTUHPT 19

 

 

TTUHPT 20

 

TTUHPT 21

 

TTUHPT 22

 

 

TTUHPT 23

 

TTUHPT 24

 

TTUHPT 25

 

 

TTUHPT 26

 

TTUHPT 27

 

TTUHPT 28

 

 

TTUHPT 29

 

TTUHPT 30

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen