HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

TRANG VĂN

THI PHÁP

 

THƠ LỤC BÁT

2-Các Biến Thể của Thơ Lục Bát

3-Thất Ngôn Bát Cú Xưa và Nay

4-Xướng Họa và Liên Ngâm bằng TNBC

5-Thơ Mới Ngũ Ngôn

6-Thơ Mới Tam Ngôn,Tứ Ngôn,LụcNgôn,Thất Ngôn

7-Thơ Mới Bát Ngôn

8-Thơ Lập Thể

THƠ TỰ DO

 

CHÍNH KHÍ CA

 

ĐẶNG DUNG

NGUYỄN TRĂI

HỒ HUÂN NGHIỆP

CẦU GIẤY

MỘT TRĂM HAI MƯƠI NĂM NH̀N LẠI

 

 

THAM KHẢO

 

XỬ LƯ NHẠC MIDI

LỤC NGÔN THỂ

TAM VỸ THANH
THẬP NHỊ TUƯ THI - LƯỠNG ĐẦU XÀ

TNTT-LƯỠNG ĐẦU XÀ NGHỊCH THIỆT
 

 

TẠP VĂN

 

VÍ DẦU CẦU VÁN ĐÓNG ĐINH
ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG


BẠN HỮU VIẾT

 

1-Vũ Hạnh-Phạm Thư qua ng̣i bút HSN

2-Vũ Hạnh-Thạch Sanh Lư Thông Tân Biên

3-Hoàng Lan Chi-Hỏi Rằng Con Suối Đi Đâu
4-Hoàng Lan Chi-Đêm Thơm Hương Quỳnh

5-Đoàn Thạch Biền-Viết truyện thơ trong thời buổi KTTT

 

 

oOo 
 

NHỮNG ÁNG CỔ VĂN XUẤT SẮC

VĂN CỦA BẠNHSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen