HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

TIẾNG HÁT ĐĂNG TUẤN


Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
 


Bài hát 


Ca sĩ Đăng Tuấn
 


Other singers
 


1-Ai C̣n T́m Ai
2-Một Lần Bên Em
3-Ngh́n Hoa Tuyết Bay
4-Biển Lặng
5-Đêm Xem Hoa Quỳnh Nở
6-Vị Đắng
7-Hoa Nắng Ngày Xưa Đâu
8-Gửi Em Hà Nội
9-Khúc Mơ Yêu
10-An Tây Bây Giờ


MP3
MP3
MP3
MP3 (Thơ Nnmmtd)
MP3
(Thơ Tiên Giang)
MP3
MP3
MP3 (Thơ Đăng Tuấn)
MP3 (Thơ NgThànhNhân)
MP3


Quang Minh
Quang Minh
Quang Minh

-
Quỳnh Lan
-
Quang Minh
-
Quang Minh
-
 

 

 

 

 


REPLY

DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen