HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP - TẢN MẠN - DIỄN ĐÀN 


HSN & FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU

TRANG THƠ HÀN SĨ NGUYÊN

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT
-Khúc dạo đầu-
AI GỌI ĐÓ


GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 01

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 02

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 03

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 04

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 05

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 06

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 07

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 08

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 09

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 10
-Gửi người chân mây-

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 11

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 12

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 13

GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 14
-Bài kết thúc-
VỀ ĐÂY EM ƠI


oOo

Hàn Sĩ Nguyên
_________________
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mă chốn gian trần

TRANG KẾ

REPLY

oOo

HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen