HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu
NHẠC của BẠN

oOo

NHẠC 

SÔNG CỬU

ANH CÓ LÀ MÙA XUÂN
LINH HỒN CỦA SẮT
CHÀO XUÂN QUÊ HUƠNG
GIỌT SẦU TRONG TIM
MỘ HOA
CHÚT T̀NH MONG MANH
TRÊN RẺO CAO
GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 08
CHỚM NỞ
Đ̉I - TRẢ
EM LÀ THƯƠNG LÀ THƠ
MỘNG DƯỚI TRĂNG
ĐỒNG CỎ

oOo

Thơ SÔNG CỬU
Nhạc HSN-SÔNG CỬU


Video

TRÊN RẺO CAO

Ca sĩ Đăng Tuấn


LINH HỒN CỦA SẮT

Thơ Cát Biển
Nhạc Sông Cửu
Ḥa âm Xuân Lâm

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

oOo


ANH CÓ LÀ MÙA XUÂN ?

Thơ Miên Thụy
Nhạc Sông Cửu
Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

oOo


CHÀO XUÂN QUÊ HUƠNG

Nhạc Sông Cửu
Hoà âm Xuân Lâm

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

REPLY

oOo

 


TRÊN RẺO CAO

Nhạc và lời Sông Cửu
Ḥa âm Xuân Lâm

Tiếng hát Đăng Tuấn

REPLY


 

CHÚT T̀NH MONG MANH

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Sông Cửu
Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

REPLY

oOo


 

MỘ HOA

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Sông Cửu


Tiếng hát Đăng Tuấn

 

REPLY


GIỌT SẦU TRONG TIM

Thơ Huơng Xuân
Nhạc Sông Cửu
Hoà âm : NVD

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

 


GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 08

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Sông Cửu
Hoà âm Nguyễn Vĩnh Diệu

Mời nghe MIDI

 

REPLY


CHỚM NỞ

Thơ Nguyễn B́nh Thường
Nhạc Sông Cửu
Ḥa âm Nguyễn Ngọc Trạng
Tiếng hát Thùy Trang

Mời nghe MP3

 

oOo


Đ̉I - TRẢ

Thơ Sông Cửu & Phan Anh Dũng
Nhạc Sông Cửu
Hoà âm : Nguyễn Ngọc Trạng
Tiếng hát : Nguyễn Thanh Trúc & Thùy Trang

Mời nghe MP3

oOo

EM LÀ THƯƠNG LÀ THƠ

Thơ NGUYỄN B̀NH THƯỜNG
Nhạc SÔNG CỬU
Hoà âm NGUYỄN NGỌC TRẠNG
Tiếng hát NGUYỄN THANH TRÚC

MP3

 

oOo

MỘNG DƯỚI TRĂNG

 MIDI by NVD

oOo


ĐỒNG CỎ


MIDI by NVD

MP3

oOo


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen