HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu
NHẠC của BẠN

oOo

NHỮNG DANH TÁC

của

NHẠC SĨ 

PHAN LONG

MẸ
NHỚ THÀNH PHỐ HOA ĐÀO
LỜI TRÁI TIM HÁT
NHỊP CẦU QUÊ HUƠNG
ĐÀN TRĂNG
THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG
HỒN NHIÊN HOA PHỐ
CÓ MỘT CHIỀU VÀNG VÀ MỘT CHIỀU MƯA
LỜI YÊU GỬI NOỌNG
CHỢ T̀NH SAPA
KHÚC HÁT HỒ XANH
XIN ĐỪNG QUÊN TÔI

oOo

VIDEO PHAN LONG

 


MẸ

Nhạc PHAN LONG
Thơ ĐOÀN NGỌC THU
Ca sĩ LÊ MINH

Mời nghe MP3

oOo


NHỚ THÀNH PHỐ HOA ĐÀO

Nhạc PHAN LONG
Ca sĩ HỒNG NHUNG

Mời nghe MP3

oOo


LỜI TRÁI TIM HÁT

Nhạc Phan Long
Ca sĩ Bích Hà, Bích Ngọc, Hà Vy

Mời nghe MP3

oOo

NHỊP CẦU QUÊ HUƠNG

Nhạc Phan Long
Ca sĩ Thanh Thúy

Mời nghe MP3

oOo

ĐÀN TRĂNG

Nhạc Phan Long
Ca sĩ : Nhóm MTV

Mời nghe MP3

oOo

REPLY


THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG

Nhạc Phan Long
Ca sĩ Nhóm Mây Trắng

Mời nghe MP3

oOo

HỒN NHIÊN HOA PHỐ

Nhạc Phan Long
Ca sĩ Lê Minh (MTV)

Mời nghe MP3

oOo


 

CÓ MỘT CHIỀU VÀNG

MỘT CHIỀU MƯA

Nhạc Phan Long
Ca sĩ Quang Minh

Mời nghe MP3

oOo


 

LỜI YÊU GỬI NOỌNG

Nhạc Phan Long
Ca sĩ Huơng Giang

Mời nghe MP3

oOo

CHỢ T̀NH SAPA

Nhạc Phan Long
Ca sĩ Lê Minh

Mời nghe MP3

oOo


KHÚC HÁT HỒ XANH

Sáng tác Phan Long
Ca sĩ Vân Khánh

Mời nghe MP3

oOo

XIN ĐỪNG QUÊN TÔI

Sáng tác Phan Long
Tŕnh bày MTV

Mời nghe MP3

oOo


REPLY

DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen