HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu
NHẠC của BẠN

oOo

NHẠC

NGUYỄN THÀNH NHÂN


GỌI TÊN HẢI ĐĂNG

Thơ & Nhạc : Nguyễn Thành Nhân
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Xuân Phú

Nhạc bản

REPLY

 


BUỔI CHIỀU VÔ NGÔN

Sáng tác : Nguyễn Thành Nhân
Keyboards : Nguyễn Thanh Hiệp

Tiếng hát : Đăng Tuấn

 

REPLY

oOo


 

RỒI CŨNG XA NGUỜI

Tiếng hát HOÀNG LAN

 


oOo

REPLY


 

MÙA T̀NH YÊU

Nhạc Nguyễn Thành Nhân

Tiếng hát MIÊN THỤY 

REPLY

oOo


XUÂN PHAI

Tiếng hát MIÊN THỤY


 

oOo


PHÉP LẠ

Thơ Diêu Linh
Nhạc Nguyễn Thành Nhân

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

REPLY

oOo


SÀI G̉N C̉N ĐÂU NHỮNG CHIỀU MƯA

Thăng Trầm
Nguyễn Thành Nhân

MP3 diễn tấu

REPLY

oOo


 

CHỜ EM ONLINE

Nguyễn Thành Nhân

Mời nghe MIDI

 

 

REPLY

oOo


 

NHỚ MẸ

Nhạc Nguyễn Thành Nhân

Mời nghe MIDI

oOo


MU*A VỀ PHỐ CŨ

Sáng tác & Hoà âm : Nguyễn Thành Nhân

MIDI

oOo

CHIỀU QUÊ

Sáng tác & Hoà âm : Nguyễn Thành Nhân

MIDI

oOo


 

DIỄM ĐÔNG

Thơ Nguyễn Thành Nhân
Nhạc Nguyễn Thành Nhân

Mời nghe MIDI

oOo

12, THÁNG CHẠP

Thơ Chu Ngạn Thư
Nhạc Nguyễn Thành Nhân

Mời nghe MIDI

 

REPLY

oOo


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen