HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

oOo

NHẠC CỦA BẠN

NHẠC

NGÔ TÍN

oOo


Video

C̉N G̀ CHO NHAU

Sáng tác & Tŕnh bày : Ngô Tín


Video

EM BÂY GIỜ MẮT BIẾC

EM BÂY GIỜ MẮT BIẾC

Nhạc Ngô Tín
Lời Vũ Thành - Ngô Tín
Ca sĩ Tuấn Ngọc

Mời nghe Audio

REPLY


NUỚC MẮT TRÊN NỤ HỒNG

Sáng tác Ngô Tín
Ca sĩ Ư Lan

Mời nghe Audio

REPLY


NHỮNG MONG MUỐN QUÊN EM

Sáng tác Ngô Tín
Ca sĩ Vũ Khanh

Mời nghe Audio

REPLY


MÙA ĐÔNG VÀ EM

Nhạc Ngô Tín
Ca sĩ Nhật Hạ

Mời nghe Audio

REPLY


MĂI CÁM ƠN EM

Nhạc Ngô Tín
Ca sĩ Tuấn Ngọc

Mời nghe Audio

REPLY


CHỜ NHAU

Nhạc Ngô Tín
Ca sĩ Ư Lan

Mời nghe Audio

REPLY


Video

TRÊN SỢI T̀NH

TRÊN SỢi T̀NH

Tho Ha Nguyen Du
Nhạc Ngô Tín
Hoa am Hoang Cong Luan
Ca sĩ Y Lan

Mời nghe Audio

REPLY


Video

THUỞ YÊU NGUỜI

THUỞ YÊU NGUỜI

Nhạc Ngô Tín
Ca sĩ Tuấn Ngọc

Mời nghe Audio

REPLY


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen