HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

oOo

NHẠC CỦA BẠN

NHẠC

MAI ĐẰNG

oOo


MÊNH MANG

Sáng tác Mai Đằng

Ca sĩ Huơng Giang

 


LỆ

Nhạc Mai Đằng
Thơ NCT

Ca sĩ Huơng Giang


DẶM ĐUỜNG XƯA

Sáng tác Mai Đằng
Tŕnh bày Ca sĩ Huơng Giang

New version

REPLY


CHIỀU SUƠNG

Sáng tác Mai Đằng
Ca sĩ Mỹ Dung

Mời nghe Audio


ĐÀN CÙNG TA

Sáng tác Mai Đằng
Ca sĩ Huong Giang

Mời nghe Audio


TRĂNG MỘ KHUYA

Sáng tác Mai Đằng
Ca sĩ Thuỵ Long

Mời nghe Audio

Nhạc bản

REPLY


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen