HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHO MỪNG CC BẠN ẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HN SĨ NGUYN and FRIENDS

 

oOo

NHẠC CỦA BẠN

NHẠC

L MỘNG THUỜNG

oOo


CD CN LỜI NO CHO EM

Nhạc L Mộng Thường - LMST - Hn Sĩ Nguyn - Uyn Mạc

01-NẾU EM L THI SĨ

Nhạc LMST - Thơ Mai Thị Kỷ Niệm - Ca sĩ Quỳnh Lan

02-CN LỜI NO CHO EM

Nhạc LMST - Thơ Tuyết Nhi - Ca sĩ Mỹ Dung

03-QUA CẦU GI BAY

Nhạc Hn Sĩ Nguyn - Thơ Thy o Đỏ - Ca sĩ Bch Tuyền

04-EM L HOA

Nhạc Hn Sĩ Nguyn - Thơ Nguyễn Kiều Phong - Ca sĩ Mỹ Dung

05-EM HẾT SỢ RỒI

Nhạc L Mộng Thuờng - Thơ Thy o Đỏ - Ca sĩ Bch Tuyền

06-KHI EM HIỂU

Nhạc Hn Sĩ Nguyn - Thơ Tuyết Nhi - Ca sĩ Mỹ Dung

07-KHI EM BUỒN

Nhạc Uyn Mạc - Thơ Thy o Đỏ - Ca sĩ Bch Tuyền

08-BUỒN ƠI L BUỒN

Nhạc Hn Sĩ Nguyn - Thơ Tuyết Nhi - Ca sĩ Hạnh Nguyn

09-C BAO GIỜ

Nhạc L Mộng Thuờng - Thơ Mai Thị Kỷ Niệm - Ca sĩ Mỹ Dung

10-MNH CN NHỚ THUƠNg NHAU

Nhạc L Mộng Thuờng - Thơ Mai Thị Kỷ Niệm - Ca sĩ Quỳnh Lan

REPLY


CD KỶ NIỆM

Nhạc L MỘNG THUỜNG

01-THY XƯA O ĐỎ                                  thơ Đồng Văn                       Quang Minh

02-NỖI NHỚ BOL SA                                   thơ Mai Thị Kỷ Niệm              Đăng Tuấn

03-NỖI NHỚ SAN FRANCISCO                   thơ Mai Thị Kỷ Niệm             Quang Minh

04-NỖI BUỒN MISSISSIPPI                         thơ Mai Thị Kỷ Niệm              Đăng Tuấn

05-EM HẾT SỢ RỒI                                    thơ Thy o Đỏ                     Bch Tuyền

06-NIỀM VUI SAN JOS                              thơ Mai Thị Kỷ Niệm              Đăng Tuấn

07-C BAO GIỜ                                          thơ Mai Thị Kỷ Niệm                  Mỹ Dung

08-DẤU TN PHAI                                       thơ Đồng Văn                         Đăng Tuấn

09-NỖI NHỚ SAN DIEGO                            thơ Mai Thị Kỷ Niệm            Quang Minh

10-MNH CN NHỚ THUƠNG NHAU         thơ Mai Thị Kỷ Niệm               Quỳnh Lan

REPLY


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Lin Hon Khc
HSN and Friends
ặc Biệt Giới Thiệu@CopyrightsbyHanSiNguyen