HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP


HanSiNguyen and Friends

Đặc biệt giới thiệu
NHẠC của BẠN

oOo

NHẠC

HOÀNG TÚ NGUYÊN

TÓC BỒNG GIÓ CUỐN
T̀NH CHƯA ĐỦ LỚN
CHIỀU MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ
NHỚ THƯƠNG


T̀NH CHƯA ĐỦ LỚN

Thơ Trần Tuờng Vi
Nhạc Ḥang Tú Nguyên
Thực hiện Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

REPLY

oOo


CHIỀU MƯA UỚT ÁO MẸ GIÀ

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hoàng Tú Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

REPLY

oOo

NHỚ THUƠNG

Thơ Trần Kiêu Bạc
Nhạc Hoàng Tú Nguyên

Mời nghe diễn tấu

 

REPLY

TÂM

Cảm ơn trang Han Si Nguyen dda cho nghe ban nhac Nho Thuongcua Hoang Tu Nguyen, pho tho Tran Kieu Bac . Ca Tho va Nhac ddeu hay tuyet voi !


 


TÓC BỒNG GIÓ CUỐN

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Ḥang Tú Nguyên

Mời nghe WMA

Nhạc bản

REPLY

 


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen