HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN trang 1
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN trang 3

oOo

NHẠC 

HÀN SĨ NGUYÊN
TRANG 2

TỰ KHÚC

CỘI SẦU RU AI
NHƯ CON SUỐI XA NGUỒN 02
ĐÀN TÔI
NGÀN DÂU
TỨ NGÔN VỊ ĐẮNG
TỨ NGÔN NGẬM NGÙI
GIỮA LƯNG CHỪNG NỖI NHỚ
CHIM ƠI CHIM HÓT NỮA ĐI CHIM


CỎ VỀ BẾN NAO

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu

Hoà âm HSN - Tiếng hát Đăng Tuấn

Ca từ

CỎ VỀ BẾN NAO ?

 

Cỏ ơi ...

....Héo hon chờ người

Bỏ ta đi ...

.... Không nói một lời

T́m cánh hoa phù dung

T́m vầng dương hư ảo

Gót chân son chao đảo

Trong giông tố cuộc đời ...

 

Thềm hoang ...

.....Cánh hoa rụng rồi

Tường vôi ....

.......Xám rêu chờ đợi

Ngày lửng lơ sầu riêng

Đêm xanh xao trái đắng

Ghế đá buồn thầm lặng ....

Đêm chong đèn ... chờ ... đêm !

 

Cỏ yêu ơi

Cỏ yêu ơi

Cuộc trăm năm

Đành chia phôi

Đi không trọn đường trần

Cũng đành ngậm ngùi

Cỏ ơi

Cỏ ơi

Cỏ về phương nào ?

Cỏ về bến nao ?

 

Trời xanh ...

Cánh chim bạt ngàn

T́nh vui ...

Thoắt đă vội tàn

C̣n dư âm tiếng sóng

Xa cách xa ngh́n trùng

C̣n lung linh chiếc bóng

Và nỗi đau chập chùng

 

(Trở lại Cỏ yêu ơi ...)

 

C̣n dư âm tiếng sóng

Xa cách xa ngh́n trùng

 

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-33-987


CỘI SẦU RU AI

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


NHƯ CON SUỐI XA NGUỒN 02

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

 


ĐÀN TÔI

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Hà Diên Vĩ

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản


Thiên Thu Ngậm Ngùi

GIỮA LƯNG CHỪNG NỖI NHỚ

Thơ & Nhạc : Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quang Minh                  -                  Ca sĩ Đăng Tuấn

         

 

oOo


NGÀN DÂU

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


Tứ Ngôn VỊ ĐẮNG

Thơ, nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản


TỨ NGÔN NGẬM NGÙI

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Thơ Tứ ngôn NGÂM NGÙI

REPLY


CHIM ƠI ! CHIM HÓT NỮA ĐI CHIM !

 

Thơ & Nhạc : Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

 

Ca sĩ Mai Hậu

 


 

 

oOo


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen