HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHO MỪNG CC BẠN ẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HN SĨ NGUYN and FRIENDS

 

oOo

NHẠC CỦA BẠN

oOo

NHẠC

BI SƠN


GT EM

Thơ Hn Sĩ Nguyn
Nhạc Bi Sơn
Ho m H Din Vĩ

Mời nghe MP3

Tiếng ht Đăng Tuấn

MIDI ha tấu

Bi thơ gốc

Nhạc bản

 

REPLY

Cm ơn anh Bi Sơn đ c nh phổ thơ . Cm ơn rất nhiều . HSN

oOo


EM Đ ĐI

Sng tc Bi Sơn
Ha m Hn Sĩ Nguyn

Mời nghe MP3

Tiếng ht Đăng Tuấn

MIDI ha tấu

 

REPLY

oOo


GT XA

Th Mỹ Uyn
Nhạc Bi Sn
Ho m Xun Lm

Mời nghe WMA


LN SA PA

Nhạc Bi Sn


MA LỤC BT

Th Phan Thị Thanh Minh
Nhạc Bi Sn
Ho m Ngọc Tng
Song ca Trọng Thanh & Hiền Xun

 

EM Đ VỀ

Sng tc Bi Sơn
Ho m Nguyễn Vĩnh Diệu

MIDI

oOo


 

KHOẢNG XANH SUỐI TIN

Sng tc : Bi Sn
Ca sĩ : Trang My

Mời nghe WMA

oOo

HOA VNG, CHIỀU NẮNG

Sng tc : Bi Sn
Ca sĩ Kathy Kiều Oanh

Mời nghe WMA

oOo


 

GỌI XUN VỀ

Sng tc Bi Sn
Ho m Mai Kin
Tiếng ht Quang Tm

Mời nghe MP3

REPLY

oOo


DIỄN N
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Lin Hon Khc
HSN and Friends
ặc Biệt Giới Thiệu@CopyrightsbyHanSiNguyen