HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-YÊN SƠN

CHỈ LÀ NHÁNH PHÙ VÂN
CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG
CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI
SÁNG MÙA XUÂN TRONG RỪNG KENWOODS

oOo


Video

CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG
Ca sĩ Đăng Tuấn

 
oOo
 


CHỈ LÀ NHÁNH PHÙ VÂN

Thơ Yên Sơn
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ḥa âm Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn

Thi nhạc giao duyên
Đăng Tuấn & Bảo Cuờng

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản


CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI

Thơ Yên Sơn
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

 

REPLY

oOo


CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG

Thơ Yên Sơn
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Nam Thụy
Audio Nam Thụy

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Ca sĩ Quang Minh

REPLY


SÁNG MÙA XUÂN TRONG RỪNG KINGWOODS

MIDI

REPLY


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen