HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-VIỆT HẢI

CHIA TAY
PARIS ƠI C̉N NHỚ
NẾU MAI M̀NH XA NHAU
BIỂN ĐỜI MÔNG MÊNH

oOo


Video
 

 

CHIA TAY

Thơ Việt Hải
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Tiếng hát ĐĂNG TUẤN             -             Tiếng hát QUANG MINH

         

Nhạc bản

oOo

PARIS ƠI C̉N NHỚ ... ?

Thơ Việt Hải
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MIDI

oOo

REPLY

HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen