HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-TRẦN TƯỜNG VI


GIÁNG SINH

Thơ Trần Tuờng Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu

Nhạc bản

 


Video

SÔNG DÀI CÁ LỘI BIỆT TĂM

Ca sĩ Mai Hậu


SÔNG DÀI CÁ LỘI BIỆT TĂM

Thơ Trần Tường Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mai Hậu

Nhạc bản


GÓC TRỜI RIÊNG CỦA EM

Thơ Trần Tường Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mỹ Dung

Nhạc bản


RỒI EM SẼ MỘT M̀NH

Thơ Trần Tuờng Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Mỹ Dung

Nhạc bản

REPLY


ĐI T̀M MÙA XUÂN

Tiểu Thảo Trần Tường Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hà Diên Vĩ

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

REPLY

oOo


 

ĐẾN THĂM ANH

Thơ Tiểu Thảo Trần Tuờng Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

 

REPLY

oOo


CD DỄ THƯƠNG

Thơ Trần Tường Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Nguyễn Vũ Văn
Tiếng hát Đăng Tuấn

1-Ngũ ngôn Thương
GIF   MP3

2-Ngũ ngôn Mơ
GIF  
MP3

3-Trái Đắng
GIF  
MP3

4-Thương Sao Mà Thương Lắm
GIF  
MP3

5-Thôi Nhé Ḿnh Xa Nhau
GIF  
MP3

6-Hỏi Rằng Có Nhớ Nhau Không
GIF  
MP3

7-T́nh Ơi
GIF  
MP3

8-Góc Trời Riêng Của Em
GIF  
MP3

9-Rồi Em Sẽ Một Ḿnh
GIF  
MP3

10-Ừ Chỉ Thế Mà Thôi
GIF  
MP3

oOo


GẶP LẠI

Mời nghe MIDI

oOo

LỤC BÁT RU ANH 02


Tiếng hát Đăng Tuấn

oOo

EM CHỢT BUỒN

MP3
Tiếng hát Đăng Tuấn

oOo

GIÓ XA ĐƯA
Tiếng hát Đăng Tuấn

oOo

TÔI SẼ HÁT VỀ NHỮNG THIÊN THẦN

Thơ Trần Tường Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

oOo

Ư KIẾN BẠN ĐỌC

VIVI
E-mail : vivitran73
Ngày : May 19, 2005
Cám ơn anh Nguyên đă cho Vi nghe mộ.t ḍng nhạc thật  ...  nhẹ nhàng, 
b́nh yên ... về các thiên thần chân trần không có cánh !

Vi

oOo


CD DỄ THƯƠNG 2


1-Vội Vàng

 

2-Lí Lắc

 

3-Ṿng Ṿng

 4-Đưa Nhau QNTD

 5-Anh Là Tất Cả

 6-Yêu Nhau Mùa Đông

 7-Ngậm Ngùi Tường Vi

 8-Đi T́m Mùa Xuân

 9-Gió Xa Đưa

 10-Gió Ơi

 

11-Giáng Sinh

 

 12-Xuân

 

 13-Lục bát Ru Anh

 14-Cho Em Xin

 

15-Chiều Nay

 

16-Gọi Tên
17-Tôi Sẽ Hát Về Những Thiên Thần
18-Em Chợt Buồn

REPLY

Vườn Thơ TRẦN TƯỜNG VI

HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery

 @Copyrights by HanSiNguyen