HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-TRẦN THẾ PHONG


TH̀ EM ƠI NẮNG NHẠT BUỔI HOÀNG HÔN

Thơ Trần Thế Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe Bích Ngọc diễn ngâm

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản

REPLY

oOo


MẸ ƠI L̉NG DẬY THEO NGÀY TẾT

Thơ Trần Thế Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Mời nghe Bích Ngọc diễn ngâm

Ca sĩ Thụy Long

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản

REPLY

oOo


CẦM THU

Thơ Trần Thế Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Mời nghe diễn tấu

Nhạc bản

 

 


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu
@Copyrights by HanSiNguyen