HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-TRẦN KIÊU BẠC


VIDEO

T̀M NHAU QUA HUƠNG ĐỒNG CỎ NỘI

 
 
Thơ Trần Kiêu Bạc - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt - Video Trung Khanh

Ca sĩ Mai Hậu


Ở VÀM SÔNG NHỚ BẬU

Thơ Trần Kiêu Bạc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mai Hậu

Nhạc bản


T̀M NHAU QUA HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI

Thơ Trần Kiêu Bạc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mai Hậu

 


MẸ ĐĂ ĐI XA

Thơ Trần Kiêu Bạc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hà Diên Vĩ
Tiếng hát Đăng Tuấn

 


GẶP LẠI VÀM CỎ ĐÔNG

REPLY

oOo

 

 

EM, SÀI G̉N và NỖI NHỚ CUỐI NĂM
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

 

 

TRẦM LẮNG MỘT CUNG ĐÀN
Tiếng hát Đăng Tuấn

 

Ư KIẾN BẠN ĐỌC 

Trở lại Trang NHẠC
HSN and Friends

 

 @Copyrights by HanSiNguyen