HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-TIÊN GIANG

ĐÊM XEM HOA QUỲNH NỞ

MÙA THU EM ĐI
TRÓT THUƠNG AI RỒI
BẾN ĐỢI BẾN CHỜ
MƯA ĐẤT KHÁCH
SÓNG VỖ MẠN THUYỀN
B̀NH HẢI QUÊ TÔI
PHẢI LÀ DUYÊN KIẾP KHÔNG EM
ĐUỜNG ĐI KHÓ
ĐÊM XEM HOA QUỲNH NỞ
ĐÊM XUÂN VUI CÓ MƯA
HÀ NỘI VÀ TÔIMÙA THU EM ĐI 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 Mời nghe diễn tấu MP3

Nhạc bản


REPLY


BẾN ĐỢI BẾN CHỜ 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Ca sĩ  Quang Minh                                Ca sĩ Đăng Tuấn

    

Nhạc bản


REPLY


MƯA ĐẤT KHÁCH 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản


REPLY


TRÓT THUƠNG AI RỒI 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Bích Tuyền                                    Ca sĩ Đăng Tuấn

     

Nhạc bản


REPLY


SÓNG VỖ MẠN THUYỀN 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Mai Hậu

Nhạc bản


REPLY


B̀NH HẢI QUÊ TÔI 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Mai Hậu

Nhạc bản


REPLY


PHẢI LÀ DUYÊN KIẾP KHÔNG EM 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Mai Hậu

Nhạc bản

REPLY


ĐUỜNG ĐI KHÓ 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Mai Hậu

Nhạc bản

REPLY


ĐÊM XEM HOA QUỲNH NỞ 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Quỳnh Lan

Nhạc bản

REPLY


ĐÊM XUÂN VUI CÓ MƯA 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Mỹ Dung

Nhạc bản

Thi nhạc giao duyên

REPLY

 


HÀ NỘI VÀ TÔI 

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

 Ca sĩ Mỹ Dung

Nhạc bản


REPLY


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu
@Copyrights by HanSiNguyen