HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

HSN-QUỲNH HOA

oOo

LẶNG IM NGHE MƯA 03

oOo

CẢM ƠN EM, CẢM ƠN NGUỜI


NHƯ CÁNH CHIM QUA HỒ

Thơ Quỳnh Hoa
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếnghát Đăng Tuấn

Tiếng hát Mỹ Dung

Nhạc bản


ĐẾM ĐI ANH

Thơ Quỳnh Hoa
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm LĐThuận

Ca sĩ Đăng Tuấn                                         Ca sĩ Mỹ Dung

         

Nhạc bản


MỘT LẦN BÊN ANH

Thơ Quỳnh Hoa
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mỹ Dung


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen