HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-PHIÊU LĂNG

1-Ủ Hương Theo Gió Về Nơi Cội Nguồn
2-À Ơi Sầu Rụng
3-Ḍng Sông Chuyên Chở Lụy Phiền Tôi
4-Khúc Tự T́nh Mùa Hạ

oOo


À ƠI SẦU HĂY NGỪNG RƠI

Thơ Phiêu Lăng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn                -              Tiếng hát MAI HẬU

            

 

oOo

REPLY


Ủ HƯƠNG THEO GIÓ VỀ NƠI CỘI NGUỒN

Thơ Phiêu Lăng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

oOo

 


REPLY

HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery @Copyrights by HanSiNguyen