HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMESCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

Trang Thơ Phan Tuởng Niệm

HSN-PHAN TUỞNG NIỆM


RỒI MAI NHẠT ÁNH TRĂNG THU

Thơ Phan Tuởng Niệm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Diễn tấu

Tiếng hát Nhật Hạ

Nhạc bản

oOo


RỒI MAI XIN TRẢ LẠI ĐỜI

Thơ Phan Tưởng Niệm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI

Nhạc bản


LỤA TRẮNG EM QUA

Thơ Phan Tuởng Niệm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Nhạc bản


REPLY

 

DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen