HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-PHAN BÁCH & LỆ HOÀNG


CHUYỆN T̀NH TRUƠNG CHI

Thơ Lệ Hoàng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan


THUYỀN MƠ

Thơ Lệ Hoàng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Phi Nguyễn


GỬI NGUỜI BÊN ẤY

Thơ Lệ Hoàng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan


GỬI NGUỜI TRI KỶ

Thơ Phan Bách
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Diễn tấu MIDI

Nhạc bản


MỘT NỬA

Thơ Phan Bách
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu MIDI

Nhạc bản


MỘT M̀NH TRONG ĐÊM

Thơ Phan Bách
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu MIDI

Nhạc bản


XUÂN GƠ CỬA

Thơ Phan Bách
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu MIDI

Nhạc bản

REPLY


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen