HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-PHẠM NGỌC

1-Vẫn Phố Mùa Đông
2-Như Chưa Bao Giờ
3-Ngh́n Trùng
4-Tứ Ngôn Lục Diệp
5-Và Sẽ Thế Nào
6-Bên Kia Nỗi Nhớ
7-Thiên Thu Dài Chưa Đủ Tiếng Yêu Em
8-Những Giấc Mơ Đêm
9-Mùa Thu Tháng Chín
10-Bài T́nh Ca Mùa Đông

oOo


 

VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MP3
Ca sĩ Mỹ Dung
Hoà âm Quang Đạt
Guitar Vĩnh TâmNhạc bản

REPLY

oOo


NHƯ CHƯA BAO GIỜ

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan


 

MÙA THU THÁNG CHÍN

Thơ PHẠM NGỌC
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Ca sĩ MAI HẬU

REPLY


BÀI T̀NH CA MÙA ĐÔNG

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Ca sĩ QUỲNH LAN

Nhạc bản

 

REPLY


NHỮNG GIẤC MƠ ĐÊM

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

oOo

THIÊN THU DÀI CHƯA ĐỦ TIẾNG YÊU EM

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

oOo


BÊN KIA NỖI NHỚ

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

oOo

VÀ SẼ THẾ NÀO

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

oOo


 

TỨ NGÔN LỤC DIỆP

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

oOo

NGH̀N TRÙNG

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

oOo


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen