HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-NHẬT HẠ SG

 


MỘT CHÚT BĂN KHOĂN

Nhật Hạ & Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu

Tiếng hát Đăng Tuấn                 Tiếng hát Nhật Hạ SG

Nhạc bản

 


MỘT CHÚT NHỚ

Nhật Hạ & Hàn Sĩ Nguyên

Nhạc bản

oOo

 


SUỐI TÓC

Nhật Hạ & Hàn Sĩ Nguyên

Nhạc bản

oOo


T̀M NHAU 03

Thơ Nhật Hạ SG
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Xuân Lâm

Nhạc bản

oOo

 


REPLY

 

DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện ThƠ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen