HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-NGUYỄN TÂM HÀN


 Video

BÊN BỜ THÁI B̀NH

Ca sĩ Quang Minh

  


NỖI NHỚ TRONG TÔI

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Studio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Xuân Phú


KHÚC MÊ SI

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Xuân Phú


KHÚC NHẠC T̀NH

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quang Minh                                      Ca sĩ Đăng Tuấn

       

 


CHỈ C̉N TRONG GIẤC MƠ

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mỹ Dung                                        Ca sĩ Đăng Tuấn

       

 


LÁ VÀNG RƠI

Thơ Nguyễn Tâm Hàn
Nhạc Nguyễn Năng Tế
Studio Quang Đạt

Ḥa âm Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Ca sĩ Đăng Tuấn


TIẾNG À ƠI

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Bích Tuyền

REPLY


CHƯA TÀN GIẤC MƠ

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Bích Tuyền

Ca sĩ Đăng Tuấn


LẮNG CUNG ĐÀN

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Audio Quang Đạt

Ḥa âm Nam Thụy - Ca sĩ Thùy Duơng


Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Ca sĩ Đăng Tuấn


Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Ca sĩ Bích Tuyền

Nhạc bản

 

REPLY


NHỚ MẸ

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Audio Quang Đạt

Ḥa âm Nam Thụy - Ca sĩ Thùy Dương


Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Ca sĩ Đăng Tuấn


TÔI VẪN ĐÂY

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Violin Thanh Thảo
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn

oOo

Ḥa âm Nam Thụy - Ca sĩ Mỹ Dung

 


BÊN BỜ THÁI B̀NH

New version
(Violin Thanh Thảo - Ca sĩ Xuân Phú)

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Xuân Phú

Ca sĩ Quang Minh

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Thụy Long

REPLY


DẤU KỶ NIỆM

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Xuân Phú

New version

Nhạc bản


BÂNG KHUÂNG

Nhạc và lời Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Xuân Phú

New version

REPLY


Video

SỎI ĐÁ NGÂY NGÔ

 

SỎI ĐÁ NGÂY NGÔ

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mỹ Dung

Nhạc bản


CŨNG MAY

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Thụy Long

 

Nhạc bản


EM ĐĂ ĐI

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Xuân Phú

 

Nhạc bản


VUƠNG VẤN

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Thụy Long

Nhạc bản


TUỞNG LÀ GIẤC MƠ

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Thụy Long

Nhạc bản


VÙNG TRỜI KỶ NIỆM

Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ḥa âm Lâm đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản

REPLY 


HẠC ĐĂ XA BAY

Nguyên tác thơ Hán văn : Thôi Hiệu
Bản dịch thơ Nguyễn Tâm Hàn
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản

REPLY


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen