HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-NGUYỄN KIỀU PHONG

Video

SAO EM KHÔNG NÓI TIẾNG YÊU TÔI

 

TRANG NHẠC HOÀI THUƠNG NHỚ
CD C̉N LỜI NÀO CHO EM & CD KỶ NIỆM


BÀI T̀NH CA CHO CỎ

Thơ Nguyễn Kiều Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quang Minh

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY


CD CỎ YÊU ƠI

Thơ Nguyễn Kiều Phong & Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Audio Quang Đạt

01-CÔ NHỎ ƠI
Quang Minh

02-CỎ ĐẾN CHƠI
Đăng Tuấn

03-CỎ CƯNG ƠI
Đăng Tuấn

04-NHỚ ĐÓA HOA QUỲNH
Phi Nguyễn

05-EM LÀ HOA
Mỹ Dung

06-CỎ THUƠNG ƠI
Đăng Tuấn

07-CỎ YÊU ƠI
Đăng Tuấn

08-SAO EM KHÔNG NÓI TIẾNG YÊU TÔI
Phi Nguyễn

09-TÓC CỎ NHƯ MÂY
Đăng Tuấn

10-SƠN NỮ HÁI SIM
Quang Minh

11-NÀY YÊU DẤU ƠI 05
Phi Nguyễn

12-TRÁI TIM RÊU SẼ HÁT BÀI T̀NH CA
Quang Minh

oOo

Cùng chủ đề CỎ

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Audio Quang Đạt
Ca sĩ Đăng Tuấn

CỎ XA RỒI

CỎ VỀ ĐÂU

REPLY


XUÂN NHỚ HOA QUỲNH

Thơ Nguyễn Kiều Phong
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Video


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen