HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

HSN-NGUYỄN KHÁNH LINHT̀NH XA

Nguyễn Khánh Linh
Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu

Ca từ

T̀NH XA
CM 125 Tango 

 

Lang thang trong chiều vắng

Tóc mây bay lưng chừng

Vẩn vơ làn khói trắng

Giữa rừng sương rưng rưng

 

Hai phương trời lẻ bóng

Đôi ngả hướng xa trông

Đàn sầu ngân sâu lắng

Tiếng thương yêu ngập ḷng

 

Anh phương nào có biết

Sóng t́nh em- đầy ngăn!

Trầm ngâm miền tha thiết

Giữa triền mơ băn khoăn

 

Bao giờ, đến bao giờ

Cội t́nh nồng uơm thắm

Xóa hạt mầm câm nín

Mọc quanh giàn lặng thinh

 [[:

T́nh sang mùa yêu dấu

Đừng trổ trái t́nh ngông

Lạc đời nhau muôn hướng

Mắt buồn vương, chạnh ḷng

 

Ráng hồng dần dần xuống

Cánh gió về bay bay

Vị thời gian đắng đắng

Khói nào tỏa cay cay

 

Đêm chong đèn nhung nhớ

T́m mực vẽ t́nh chung

Điểm thêm ḍng lệ nóng

Giọt nào đợi tương phùng :]]

===========================

T́m mực vẽ t́nh chung

Điểm thêm ḍng lệ nóng

Giọt nào đợi tương phùng

 

Giọt nào đợi tương phùng

 

Nguyễn Khánh Linh
HSN-34-997


T̀NH KHÚC CHUỒN CHUỒN 02
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Midi diễn tấu

Ca từ

T̀NH KHÚC CHUỒN CHUỒN 02

 

(GM 80)

 

Vào đời chỉ rối cầm tay

Săm soi hoài mối không may làm ǵ?

Chuồn ơi  tháo sợi gút đi

Giúp tôi nối khúc thầm th́ thương yêu

Giúp tôi buộc chỉ cho diều

Mai buồn tôi thả bay vào hư không

C̣n đây nửa bản nhạc ḷng

Chuồn ơi đừng gỡ lấy ṿng dây thương!


(Biến Gm...)

 

Ṿng dây thương ... Đừng gỡ chuồn ơi

Buồn tôi rơi ... héo hắt v́ người

Chuồn ơi

Tôi nhớ người tôi thương

Chuồn ơi

Tháo giúp sợi tơ vương

 

(Gian tấu ===> GM)

 

Vào đời chỉ rối cầm tay

Săm soi hoài mối không may làm ǵ?

Chuồn ơi  tháo sợi gút đi

Giúp tôi nối khúc thầm th́ thương yêu

Giúp tôi buộc chỉ cho diều

Mai buồn tôi thả bay vào hư không

C̣n đây nửa bản nhạc ḷng

Chuồn ơi đừng gỡ lấy ṿng dây thương!

 

C̣n đây nửa bản nhạc ḷng

Chuồn ơi đừng gỡ lấy ṿng dây thương!

Nối ṿng dây thương !

 

Nguyễn Khánh Linh

HSN-34-995

 


MỐI MAI

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Quỳnh Lan

Nhạc bản
HSN-33-971


T̀NH ƠI 02

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mỹ Dung

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


SÂN GA NÀO THẤY NHAU

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản
HSN-33-977


GIẢ VỜ 1

GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Phi Nguyễn

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản

 


Giả Vờ 2

GIẢ VỜ THÔI NHÉ ANH

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mỹ Dung

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản
HSN-33-966

 


GIẢ VỜ 3

Tứ Ngôn GIẢ VỜ

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản


SỢI TÓC VẤN VUƠNG

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


T̀NH KHÚC CHUỒN CHUỒN

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mỹ Dung

Nhạc bản


ĐIỆP KHÚC DĂ TRÀNG

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Mỹ Dung

Nhạc bản

 


NGÀY ẤY

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY


NỬA CUNG ĐÀN

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


REPLY

Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen