HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong Viet 

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-NGỌC NHI

BUỒN KHÔNG TIẾNG CHUÔNG CHIỀU
CÓ LẼ NÀO 

CÓ LẼ NÀO

Thơ Ngọc Nhi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MIDI

Nhạc bản

oOo


 

BUỒN KHÔNG TIẾNG CHUÔNG CHIỀU

Thơ Ngọc Nhi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Hà Diên Vĩ
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

Nhạc bản

oOo


REPLY

HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen