HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMESCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-MINH CHÂUMỘT THỜI MẾN YÊU

Minh Châu & Hàn Sĩ Nguyên

MIDI

Nhạc bản

oOo

GỬI ANH ĐÊM NÀY

Minh Châu
Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

oOo

MỘT NGH̀N ĐÊM

Minh Châu
Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

oOo

MÙA T̀NH YÊU

Minh Châu
Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

oOo

REPLY


 

GUITAR ƠI

Thơ Minh Châu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hà Diên Vĩ
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

MIDI

GIF

oOo

REPLY


Thơ MINH CHÂU - Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN

oOo

GUITAR ƠI CHO HỎI

Tiếng hát Đăng Tuấn

NHẠC BẢN

MIDI

oOo

REPLY


GUITAR 3

Thơ Minh Châu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát MINH HIỀN

Tiếng hát Đăng Tuấn

MIDI

Nhạc bản

oOo

REPLY

 


 

ĐÔI BUỚM

Thơ Minh Châu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

Nhạc bản

oOo

REPLY

 


 

CHẲNG MONG XUÂN VỀ 02

 

Thơ MINH CHÂU
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN

 

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

MIDI diễn tấu

 

 

 

REPLY

 

oOo

 


 

ĐÀLẠT MÙA ĐÔNG

 

Thơ Minh Châu

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn

 

Mời nghe MP3

 

MIDI

 

 

Nhạc bản

 

 

oOo

 


 

ĐÀ LẠT MIÊN TRUỜNG

Thơ Minh Châu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

MIDI

Nhạc bản

oOo

 


 

VẦN THO* EM HÓA CÁT

Thơ Minh Châu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe Mp3

MIDI diễn tấu

Nhạc bản

oOo


 

THÀNH PHỐ CỦA EM

Thơ Minh Châu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

MIDI

Nhạc bản

 

REPLY

oOo


KHẼ TRONG TA

Thơ Minh Châu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

MIDI diễn tấu

 

oOo


 

CƠI SẦU

Minh Châu
Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

MIDI diễn tấu

REPLY

oOo


GÓT SEN HỒNG LẠC LƠNG BUỒN ƠI

Minh Châu
Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

REPLY

oOo


TIẾNG ĐÀN RƠI

Minh Châu
Hàn Sĩ Nguyên

Hoà âm Nguyễn Vĩnh Diệu
Tiếng hát Đăng Tuấn

MIDI

Nhạc bản

oOo


HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen