HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-TRẦN HUYỀN LÂM


Video

MƠ XUÂN

MƠ XUÂN

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan


Thơ TRẦN HUYỀN LÂM

Diễn ngâm Bích Ngọc & Ngô Đ́nh Long
Tranh Sáo Bầu : Minh Thành, Thanh B́nh, Thúy Hạnh
Audio Quang Đạt

THÔI EM NHÉ

ANH ĐƯA EM VỀ

MAI LỠ

CHIẾC LÁ TÀN THU

ƯU PHIỀN

REPLY

 


TRÊN BẾN PHÀ XƯA

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Bích Tuyền

oOo

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Đăng Tuấn

Mời nghe MP3


NHỮNG NGÀY EM BÊN TÔI

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

Nhạc bản

oOo


NHỮNG NGÀY TA XA NHAU

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh

oOo


ĐÊM BUỒN NHỚ EM

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh

oOo

Ca sĩ Đăng Tuấn


LỐI XƯA 02

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Hoà âm Vĩnh Diệu & Xuân Lâm
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe WMA

Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

Nhạc bản

oOo

MAI LỠ

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Hoà âm Vĩnh Diệu & Xuân Lâm
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe WMA

Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

Nhạc bản

oOo


Đặc biệt giới thiệu

HÁT VỀ CON MUƠNG NHỎ

Thơ Thu Nguyệt
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ MAI HẬU

oOo


THÔI EM NHÉ

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quỳnh Lan

oOo


ĐÊM ĐỘC HÀNH

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Mai Hậu

oOo

EM NHƯ LOÀI HOA TRẮNG

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Nguyễn Vĩnh Diệu
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

Nhạc bản

oOo

GIÓ LẠNH HỒN HOANG

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Nguyễn Vĩnh Diệu
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

Nhạc bản

oOo


NGÀY BUỒN

Thơ Huyền Lâm 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Nguyễn Vũ Văn
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe WMA

Nhạc bản

REPLY


 


BẠCH NGUYỆT

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Xuân Lâm
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe WMA

Nhạc bản

REPLY


HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen