HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-HUƠNG XUÂN

 


ANH MĂI LÀ T̀NH EM

Thơ Hương Xuân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


GIÓ HÁT MUÔN LỜI RU

Thơ Huơng Xuân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quang Minh

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản

 


KHÔNG ANH, KHÔNG TIẾNG ĐÀN

Thơ Huơng Xuân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan

Ca sĩ Đăng Tuấn

oOo


VỀ ĐÂU SUỐI NGUỒN

Thơ Huơng Xuân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

Thi nhạc giao duyên

Nhạc bản

oOo


CD GIÓ HÁT MUÔN LỜI RU

Thơ Huơng Xuân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn

CÁNH CHIM LUỢN BAY


GIÓ HÁT MUÔN LỜI RU


HUƠNG MƠ


SOI TRĂNG


Ủ HUƠNG THEO GIÓ
(thơ Phiêu Lăng)

T̀M NHAU (
thơ Mạc Phuơng Đ́nh)

D̉NG SÔNG CỦA EM


SẦU RIÊNG CỦA EM


LẠC MẤT NHỊP CẦU


HUƠNG ƠI
(thơ Phạm Công Thiện)

NÀY YÊU DẤU ƠI


T̀NH KHÚC MĂI VANG LỜI

 

oOo


REPLY

HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen