HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

 

Đặc biệt giới thiệu
Nhạc theo chủ đề
Nhạc theo thể loại

oOo

HSN-HOÀNG VŨ LUÂN

1-Tương Tư
2-Dây Trầu Quấn Bóng Cau Xưa
3-Tứ Ngôn Phong Ba
4-Nh́n Mặt rời Từ Dưới Đáy Sông
5-Bống Người Bóng Ta
6-Ru Mưa

==================


NH̀N MẶT TRỜI TỪ DUỚI ĐÁY SÔNG

Tiếng hát Đăng Tuấn

 


DÂY TRẦU QUẤN BÓNG CAU XƯA

Tiếng hát Đăng Tuấn

 


TƯƠNG TƯ

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

 

REPLY


RU MU*A

MIDI


 

REPLY


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen