HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-HOÀNG LAN CHIGift to Hoàng Lan Chi

ĐÊM THƠM HUƠNG QUỲNH

Ca sĩ ĐĂNG TUẤN


TRĂM NĂM NÀO UỚC HẸN

Thơ Hoàng Lan Chi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu

Ca từ

TRĂM NĂM NÀO ƯỚC HẸN

EM 80

 

Trăm năm nào ước hẹn

Hoa lá nghiêng chia mừng

Mái tranh hiền quấn quưt

Bên cầu soi bóng chung

 

Trăm năm nào lỗi hẹn

Mưa gió khóc năo nề

Tan tành trong giá buốt

Ôi cuộc t́nh pha lê 

 

Buồn vui, lại buồn vui

Lợi danh chán lâu rồi

Sợi t́nh vương chân mỏi

C̣n riêng nỗi ngậm ngùi

 

Trăm năm này trở lại

Qua mấy dặm sơn khê

Nỗi buồn vương ánh mắt

Người xưa vẫn tóc thề

 

(Trở lại từ đầu...)

===================

Nỗi buồn vương ánh mắt

Người xưa vẫn tóc thề

 

Hoàng Lan Chi

HSN-33-976

 


ĐÊM BÀNG HOÀNG NỖI NHỚ

Thơ Hà Huyền Chi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu MIDI

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản


THU PHONG

Thơ Hoàng Lan Chi
Nhạc Nguyễn Phuơng Lâm

Tŕnh bày Nguyễn Phuơng Lâm

Mời nghe WMA

 


EM ĐI ĐÂU MÀ VỘI

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

 


LÀ EM

Tiếng hát Đăng Tuấn


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen