HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMESCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

Trang thơ HÀN LINH SAN

oOo

HSN-HÀN LINH SAN


ĐƯỜNG CHIỀU

Thơ Hàn Linh San
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hà Diên Vĩ
Tiếng hát Đăng Tuấn

REPLY

 


ĐÊM M̀NH TÔI

Hàn Linh San
Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Nguyễn Vĩnh Diệu
Tiếng hát Đăng Tuấn

MP3

oOo 


XA ANH TỪ THUỞ BAO GIỜ

Hàn Linh San
Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hà Diên Vĩ

Tiếng hát Đăng Tuấn

MIDI

Nhạc bản

oOo


BUỒN TÔI ... TỪ ẤY ...

Hàn Linh San
Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

MIDI

Nhạc bản

REPLY

oOo


 

ĐỪNG NHÉ ANH

Hàn Linh San
Hàn Sĩ Nguyên

Hoà âm Nguyễn Vĩnh Diệu
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

 

REPLY

oOo


BUỒN TÔI

Hàn Linh San
Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

REPLY

oOo


 

MƯA RƠI BÊN ĐỜI

Thơ Hàn Linh San
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe MP3

Tiếng hát MINH HIỀN

Mời nghe MIDI

 

REPLY

oOo


HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen