HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS


LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP


HSN & FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU

oOo

HSN-CHÂU THÁI LÊ

Vẫn C̣n Nhớ Bậu
Em Về Ngang Sông Buồn

Cánh Diều Bên Sông 01
Cánh Diều Bên Sông 02
Giậu Tơ Hồng
Anh Bắt Thường Ai Đây

Đừng Trách Chim Bay
Bậu Về
Sông Tương


EM VỀ NGANG SÔNG BUỒN

Thơ Châu Thái Lê
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh                                     Ca sĩ Đăng Tuấn

         

Nhạc bản

 


CÁNH DIỀU BÊN SÔNG

Thơ Châu Thái Lê
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

CÁNH DIỀU BÊN SÔNG 01
                          CÁNH DIỀU BÊN SÔNG 02

Ca sĩ Đăng Tuấn                                   Ca sĩ Đăng Tuấn

      

Ca sĩ Phi Nguyễn                                   Ca sĩ Phi Nguyễn

      

Nhạc bản
VẪN C̉N NHỚ BẬU

Thơ Châu Thái Lê
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mai Hậu

Hoà âm HSN - Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY


ANH BẮT THUỜNG AI ĐÂY ?

Thơ Châu Thái Lê
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu
@Copyrights by HanSiNguyen