HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-BRIGHT QUANGMỘT LẦN NHỚ MỘT LẦN THUƠNG

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản


VIDEO


TRÊN PHỐ HOA ĐÀO


oOo
 


ANH VIẾT TÊN EM

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quỳnh Lan

Mời nghe MP3

oOo

NÂNG NIU

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quỳnh Lan

Mời nghe MP3oOo

HOA HUỆ TRẮNG

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

oOo

TÔI ĐI T̀M LẠI ĐỜI TÔI

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Mỹ Dung

Mời nghe MP3

oOo

CHO VƠI BỚT NGẬM NGÙI

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Thụy Long

Mời nghe MP3

oOo 


NHẬN LÁ THƯ TỪ HUẾ

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Xuân Phú

Mời nghe MP3

oOo

T̀NH ĐÔI TA

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Xuân Phú

Mời nghe MP3oOo


ĐÀ LẠT ƠI

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Phi Nguyễn

Mời nghe MP3

oOo

CHIỀU VỀ MUÔN NỖI QH

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Phi Nguyễn

Mời nghe MP3

oOo

TRÊN PHỐ HOA ĐÀO

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh

Mời nghe MP3

oOo


ANH VỀ THĂM QUÊ EM

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh

Mời nghe MP3

oOo 


YÊU EM

Thơ Bright Quang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Thụy Long

Mời nghe MP3

oOo
 

REPLY


oOo

DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen