HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

 

 
 
ĐƯỜNG THI LƯỢC GIẢI SƯU TẬP
 
HOÀNG HẠC LÂU
ĐẰNG VƯƠNG CÁC
HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
TỐNG NGUYÊN NHỊ SỨ AN TÂY
ĐIỂU MINH GIẢN
MẠNH THÀNH AO


 

HOÀNG HẠC LÂU
- THÔI HIỆU-


HOÀNG HẠC LÂU

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du
Tĩnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị ?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu

THÔI HIỆU

Dịch nghĩa: Lầu Hoàng Hạc

Người xưa đă cưỡi hạc vàng bay đi mất rồi 
Đất này giờ chỉ c̣n trơ lại một ngôi lầu Hoàng Hạc mà thôi
Hạc vàng một đi, không trở lại
Mây trắng ngàn năm vẫn lờ lững bay hoài ...
Mặt sông lặng gió, hàng cây đất Hán Dương trông rơ mồn một 
Trên băi Anh Vũ cỏ thơm mọc mơn mởn xanh tươi
Trời chiều, ngắm cảnh [tự hỏi] quê hương ḿnh nơi đâu
Khói sóng tỏa trên sông, khiến người ta phải buồn rầu.

DỊCH THƠ

LẦU HOÀNG HẠC

1
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu,
Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu c̣n trơ.
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Ngàn năm mây trắng bây giờ c̣n bay.
Hán Dương sông tạnh cây bày,
Băi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn ḷng ai.

TẢN ĐÀ

2
Người xưa cưỡi hạc bay đi mất,
Riêng lầu Hoàng Hạc vẫn c̣n đây.
Hạc đă một đi không trở lại,
Man mác muôn đời mây trắng bay.
Hán Dương sông tạnh, cây in thắm,
Anh Vũ bờ thơm, cỏ biếc dày.
Chiều tối, quê nhà đâu chẳng thấy ;
Trên sông khói sóng gợi buồn ai.

TRẦN TRỌNG SAN dịch

3
Cưỡi hạc người xưa đi đă lâu,
C̣n đấy Hoàng Hạc chỉ trơ lầu.
Hạc vàng biền biệt từ xưa ấy,
Mây trắng lững lờ đứng măi sau.
Sông tạnh Hán Dương cây lắng bóng,
Băi thơm Anh Vũ cỏ tươi màu.
Chiều buồn quê cũ nơi nào nhỉ,
Khói sóng trên sông giục khách sầu.

NGUYỄN KHUÊ dịch 

4
Người xưa cưỡi hạc đă xa bay
Hoàng Hạc lầu không vẫn chốn này
Mây trắng ngàn năm lơ lửng măi
Hạc vàng một tếch khuất trùng ngay
Hán Dương sông tạnh cây phô săc
Anh Vũ cồn xa cỏ mọc dày
Chiều muộn quê nhà đâu khuất bóng
Trên sông khói sóng gợi buồn thay

Nguyễn Quảng Tuân

 

5 

Ai cươi hạc vàng đi mất hút

Trơ lầu Hoàng Hạc chốn này thôi

Hạc vàng một đă đi, đi biệt

Mây trắng ngàn năm bay chơi vơi

Sông tạnh Hán Dương cây sáng ửng

Cỏ thơm Anh Vũ băi xanh ngời

Hoàng hôn về đó, quê đâu tá

Khói sóng trên sông năo dạ người

 

Khương Hữu Dụng

 

6

HOÀNG HẠC LÂU
-Trắc vận-

Hoàng hạc một đi không trở lại
Bạch vân muôn thuở bay bay măi
Lầu vàng trơ trọi bến sông xanh
Người cũ lung linh con nắng quái
Cây trổ hoa xinh Hán Dương triền
Cỏ khoe xuân sắc Anh Vũ băi
Chiều buồn tự hỏi cố hương đâu ?
Khói tỏa trường giang, ḷng sầu tủi !

HÀN SĨ NGUYÊN

Dịch thoát ư

 

 

 Bản dịch thoát của Nguyễn Tâm Hàn

 

LẦU HOÀNG HẠC

 

Hạc đă xa bay

Người tiên không trở lại

Lầu cũ c̣n đây

Như măi đứng trông ai

Vỗ cánh biệt tăm hạc vàng không về nữa

Ngàn năm bàng bạc chỉ mây trắng lưng trời

Cây chốn Hán Dương

lạnh lùng soi bóng nước

Băi xa Anh Vũ

cỏ ngày tháng xanh tươi

Quê hương giờ đâu … bóng chiều dần phủ xuống

Sương khói mờ sông tâm trĩu nặng… tơi bời

 

Nguyễn Tâm Hàn

 

 

REPLY


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen