HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN trang 1
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN trang 2
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN trang 3

oOo

NHẠC 

HÀN SĨ NGUYÊN

DÂN CA


Video

T̀NH CON CÁ LỘI

Ca sĩ Đăng Tuấn


ĐỒNG ĐĂNG

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Thùy Duơng

Ca sĩ Đăng Tuấn

     -    
Version 2k6                                                       Version 2k8

Bài văn tham khảo

REPLY


T̀NH CON CÁ LỘI

Sáng tác Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản

 


CỎ XA RỒI

Thơ, nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

24 Feb 2008


ANH VỀ RẪY VỢ ANH RA

Sáng tác Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản


SÁO CON T̀M MẸ

Sáng tác Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Mai Hậu

Nhạc bản


VÍ DẦU T̀NH BẬU MUỐN THÔI

Sáng tác Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Tiếng hát Mai Hậu

Nhạc bản


LỠ THUƠNG BẬU RỒI

Sáng tác Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY


HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery@Copyrights by HanSiNguyen