HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 

TIẾNG RU


Video

ĐÊM RU NGUỜI NGH̀N TRÙNG

Ca sĩ Đăng Tuấn


RU EM

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ḥa âm HSN - Tiếnghát Đăng Tuấn

Ḥa âm LĐT - Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản


MƠ HOA

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ḥa âm HSN - Tiếng hát Đăng Tuấn

Ḥa âm LĐT - Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản


TIẾNG RU

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


ĐÊM RU NGUỜI NGH̀N TRÙNG

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản

10 April 2k8


BỐNG BỐNG YÊU ƠI

Thơ & Nhạc : Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm : Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

oOo


RU BỐNG

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ḥa âm Hàn Sĩ Nguyên - Tiếng hát Đăng Tuấn

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản


MẸ RU BỐNG NGỦ

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ḥa âm Hàn Sĩ Nguyên - Tiếng hát Đăng Tuấn

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Tiếng hát Mỹ Dung

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

oOo


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen