HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP


HSN & FRIENDS
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU

 

TRANG NHẠC KỶ NIỆM


NHẠC THEO CHỦ ĐỀ


oOo

 

CD ĐĂNG TUẤN 2008


NHỮNG T̀NH KHÚC HÀN SĨ NGUYÊN

CD CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Trần Thế Dũng - Nam Thụy
Audio Nam Thụy

Ca sĩ Đăng Tuấn


BẾN ĐỢI BẾN CHỜ

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Nam Thụy

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


CHIỀU THU TRÊN BẾN VẮNG

Thơ Yên Sơn
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Nam Thụy

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản


CHIỀU VỀ QUA NGƠ VẮNG 02
-ChaChaCha-

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Nam Thụy
Audio Nam Thụy

Ca sĩ Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY


01-Ai C̣n T́m Ai
02-Chưa Qua Cơn Mộng Đời (Tango)
03-Bến Đợi Bến Chờ
04-Chiều Về Qua Ngơ Vắng 02 (ChaCha)
05-Đêm Thơm Hương Quỳnh
06-H́nh Hài Kia Ai Nói Tiếng Chia Ĺa
07-Đêm Buồn Nhớ Em
08-Lời Thay Tiếng Hát
09-Chiều Thu Trên Bến Vắng
10-Ngh́n Hoa Tuyết Bay


Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen