HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

oOo

HSN & Friends

Đặc biệt giới thiệu

AUDIO

            NGÂM THƠ       

 ĐỌC THƠ

ĐỌC TRUYỆN 

 THI NHẠC GIAO DUYEN

oOo

THI NHẠC GIAO DUYÊN

TRANG 1 (CHỦ ĐỀ MẸ)
TRANG 2 (TNGD của HSN)
TRANG 3 (TNGD của các bạn)

GỬI NGUỜI TRONG MỘNG
MAI LỠ
LỐI XƯA 02
CUNG ĐÀN LẠC PHÍM
CÁNH CHIỀU
ĐÊM XUÂN VUI CÓ MƯA
T̀M MĂI BÓNG THỜI GIAN
CÔ BÉ VUỜN BÊN
TRÊN RẺO CAO
DÙNG DẰNG
CŨNG ĐÀNH
THƯƠNG SAO MÀ THƯƠNG LẮM
RỒI EM SẼ MỘT M̀NH
VỀ ĐÂU SUỐI NGUỒN
LỤC BÁT RU ANH 02

oOo


CHỈ LÀ NHÁNH PHÙ VÂN

Thơ Yên Sơn
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Diễn ngâm Bảo Cường
Ca sĩ Đăng Tuấn
Tranh Sáo Bầu : Minh Thành, Thanh B́nh, Thúy Hạnh

Thi nhạc giao duyên


GỬI NGUỜI TRONG MỘNG

Thơ Song Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Bảo Cuờng

Thi Nhạc Giao Duyên

Nhạc bản

REPLY

oOo


MAI LỠ

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Nguyễn Vĩnh Diệu
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Bích Ngọc

Thi Nhạc Giao Duyên

Nhạc bản

REPLY

oOo


LỐI XƯA 02

Thơ Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Nguyễn Vĩnh Diệu
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Bích Ngọc

Thi Nhạc Giao Duyên

Nhạc bản

REPLY

oOo


CUNG ĐÀN LẠC PHÍM

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Ca sĩ Mỹ Dung
Diễn ngâm Bích Ngọc

Thi Nhạc Giao Duyên

Nhạc bản

REPLY

oOo


CÁNH CHIỀU

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Nguyễn Quang Nhàn
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Bích Ngọc

Thi Nhạc Giao Duyên

Nhạc bản

REPLY

oOo


ĐÊM XUÂN VUI CÓ MƯA

Thơ Tiên Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Diễn ngâm Bích Ngọc
Ca sĩ Mỹ Dung

Thi Nhạc Giao Duyên

Nhạc bản

REPLY


T̀M MĂI BÓNG THỜI GIAN

Thơ Chu Hà
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Tranh sáo bầu Bảo Cường group
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Bích Ngọc

Mời nghe WMA

Nhạc bản

REPLY

oOo

CÔ BÉ VUỜN BÊN

Thơ Chu Hà
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Xuân Lâm
Tranh Sáo Bầu Bảo Cuờng group
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Bích Ngọc

Mời nghe WMA

Nhạc bản

REPLY


TRÊN RẺO CAO

Thơ & Nhạc Sông Cửu
Hoà âm Xuân Lâm
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Hải Hoà

Mời nghe WMA

Nhạc bản

oOo

DÙNG DẰNG

Thơ Sông Cửu
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Diễn ngâm Thy Thảo
Tiếng hát Đăng Tuấn

Mời nghe MP3

Nhạc bản

REPLY

 

oOo


CŨNG ĐÀNH

Thơ Sương Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

REPLY


RỒI EM SẼ MỘT M̀NH

Thơ Trần Tường Vi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 

REPLY


VỀ ĐÂU SUỐI NGUỒN


Thơ Hương Xuân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 

REPLY


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen