HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

LƯU BÚT - NHẮN TINĐĂNG BÀI - HỒI ĐÁP - TẢN MẠN - DIỄN ĐÀN


Diễn Đàn
HSN & Friends

Đặc biệt giới thiệu

AUDIO

            NGÂM THƠ       

 ĐỌC THƠ

ĐỌC TRUYỆN 

 THI NHẠC GIAO DUYEN

NHẠC về MẸ

oOo

THI NHẠC GIAO DUYÊN

TRANG 2 - TRANG 3

TRANG 1 (CHỦ ĐỀ MẸ)


Gió đưa cánh hạc xa rồi
Đăm đăm dơi mắt đỉnh trời trông theo


THI NHẠC GIAO DUYÊN

Điệu Buồn An Tây 05

MẸ THUƠNG-KHÓ

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Hoàng Mai

Mời nghe MP3

 

REPLY


BÀI HÁT MÙA VU LAN
THI NHẠC GIAO DUYÊN

Điệu Buồn An Tây 06

MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI BA HƯƠNG

Thơ HÀN SĨ NGUYÊN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Diễn ngâm HOÀNG MAI
Tiếng hát ĐĂNG TUẤN

Mời nghe MP3

REPLY


ĐIỆU BUỒN AN TÂY

REPLY

 


Mời nghe MP3

REPLY


BÀ C̉NG

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Hoàng Mai

Mời nghe MP3

REPLY

oOo


MẸ BÂY GIỜ 01

MP3

Nhạc bản

 

REPLY


MẸ BÂY GIỜ 02

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Hoàng Mai

THI NHẠC GIAO DUYÊN

 

REPLY

 


ÁO NÂU

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn
Diễn ngâm Hoàng Mai

MP3

 

REPLY


 Giới thiệu CD THI NHẠC GIAO DUYÊN

 

1-Màu Tím Hoa Sim               Gif            Mp3
2-Bống Bống Yêu Ơi              Gif            Mp3
3-Ngàn Dâu                            Gif            Mp3
4-Bảo Núi                               Gif            Mp3
5-Thương Sao MTL               Gif            Mp3
6-Trời Mưa ƯAMG                 Gif            Mp3
7-Mẹ Ru Bống Ngủ                 Gif            Mp3
8-Mẹ Bây Giờ 01                    Gif            Mp3
9-Mẹ Bây Giờ 02                    Gif            Mp3
10-Cũng Đành                        Gif            Mp3
11-Rồi Em Sẽ Một Ḿnh         Gif            Mp3
12-Về Đâu Suối Nguồn          Gif            Mp3

 

 


TNGD Trang 2 (HSN)
TNGD Trang 3 (các bạn)

 

oOo

 

DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen