HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

AUDIO

NGÂM THƠ - ĐỌC THƠ - ĐỌC TRUYỆN
THI NHẠC GIAO DUYÊN

oOo

NGÂM THƠ


MẸ BÂY GIỜ 02

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Diễn ngâm Bích Ngọc

Tranh Sáo Bầu : Minh Thành - Thanh B́nh - Thúy Hạnh

REPLY


THƠ TRẦN THẾ PHONG

MẸ ƠI L̉NG DẬY THEO NGÀY TẾT


(Thơ Trần Thế Phong - Dn Bích Ngọc)

oOo

TH̀ EM ƠI NẮNG NHẠT BUỔI HOÀNG HÔN


(Thơ Trần Thế Phong - Dn Bích Ngọc)

oOo

CẦM THU


(Thơ Trần Thế Phong - Dn Bích Ngọc)

oOo

 


THƠ CHU HÀ

CƠI TA CƠI NGUỜI


(Thơ Chu Hà - Dn Bích Ngọc)

oOo

GIĂNG CÂU TỨC CẢNH


(Thơ Chu Hà - Dn Bích Ngọc)

oOo

NIỆM KHÚC NGẬM NGÙI


(Thơ Chu Hà - Dn Hồng Vân)

oOo
 


THƠ HÀN SĨ NGUYÊN

T̀M SAO


(Thơ Hàn Sĩ Nguyên - Dn Bích Ngọc)

oOo

TRỞ VỀ


(Thơ Hàn Sĩ Nguyên - Dn Bích Ngọc)

oOo

BÀ C̉NG


(Thơ Hàn Sĩ Nguyên - Dn Bích Ngọc)

oOo

MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 07

(Thơ Hàn Sĩ Nguyên - Dn Bích Ngọc)

oOo

CHIỀU VỀ QUA NGƠ VẮNG
(Thơ Hàn Sĩ Nguyên - Dn Bích Ngọc)

oOo


THƠ HUYỀN LÂM

MỜI XEM Ở ĐÂY


THƠ HOÀNG THUỢNG DUNG

MỜI XEM Ở ĐÂY


THƠ SONG NGUYÊN

LỜI HẸN H̉
(Thơ Song Nguyên - Dn Bích Ngọc)

CHIỀU HOANG
(Thơ Song Nguyên - Dn Hải Ḥa)

GỬI NGUỜI TRONG MỘNG
(Thơ Song Nguyên - Bảo Cuờng)

oOo

HOÀI THU
(Thơ Song Nguyên - Dn Hồng Vân)

ĐỐI ẨM
(Thơ Song Nguyên - Dn Hải Ḥa)

CHIỀU THU
(Thơ Song Nguyên - Dn Ngô Đ́nh Long)


THƠ HUƠNG XUÂN

CHẠNH L̉NG
(Thơ HƯƠNG XUÂN - Dn HOÀNG MAI)


oOo

DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen